Velkommen til årsmøte i Skogstrand IL fredag 1. mars kl. 19.00 etterfulgt av klubbfest

Fredag 1. mars kl. 19.00 arrangeres årsmøte i Skogstrand IL på klubbhuset. Alle medlemmer ønskes hjertelig velkommen. Etter møtet blir det klubbfest.

Innkomne forslag sendes på e-post til ssilag@online.no innen mandag 11. februar.

Saksliste:
1. Åpning
2. Konstituering
3. Valg av dirigent og referent
4. Valg av to til å underskrive protokollen
5. Årsberetninger
6. Regnskap
7. Innkomne forslag
8. Fastsette kontingent
9. Budsjett
10. Bestemme lagets organisasjon
11. Valg
12. Avslutning

Sponsorer

Leverandør

Vår nye utsyrsleverandør fra 1 juli heter og PROZO og leverer Hummel sportstøy.

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift