Info til alle foresatte med barn og ungdom innen håndball i Skogstrand

23. mai avholdt håndballgruppa i Skogstrand IL sitt årsmøte. Ett av punktene i møtet var valg av håndballstyre for neste år. Dessverre hadde vi ikke kandidater til 4 ledige plasser i styret. Dette ser hovedstyret alvorlig på. Håndballgruppa I Skogstrand Il har de siste 3-4 år vært drevet av et ufullstendig styre. Denne situasjonen sliter på resten av styrets medlemmer og ikke minst vil det over tid gå ut over det tilbudet vi kan tilby våre aktive håndballspillere.

 
 
 
23. mai avholdt håndballgruppa i Skogstrand IL sitt årsmøte. Ett av punktene i møtet var valg av håndballstyre for neste år. Dessverre hadde vi ikke kandidater til 4 ledige plasser i styret. Dette ser hovedstyret alvorlig på. Håndballgruppa I Skogstrand Il har de siste 3-4 år vært drevet av et ufullstendig styre. Denne situasjonen sliter på resten av styrets medlemmer og ikke minst vil det over tid gå ut over det tilbudet vi kan tilby våre aktive håndballspillere.
 
Det er en imponerende aktivitet på de enkelte alderstrinn og det oppnås flotte resultater av de aktive i klubben. Det er et stort engasjement blant trenere og lagledere og av foreldre og foresatte rundt det enkelte lag. Det setter hovedstyret meget stor pris på. Det er imidlertid ikke nok i et lengre perspektiv. VI må få på plass personer i et styre som kan arbeide med den helhetlige utviklingen av håndballen over tid. 
 
 
 
Hovedstyret har besluttet å avholde et ekstraordinært årsmøte i håndballgruppa  4 september. Da skal et nytt håndballstyre velges.
 
Det er tre engasjerte og motiverte jenter som har i dag sitter i håndballstyret. Det er Heidi Åberg (styremedlem og medlem av sportsutvalget), Kristine Eide (arrangementsansvarlig) og Mona Hanssen (sekretær). Det vi trenger å få på plass i løpet av sommeren er følgende:
 
Leder av håndballgruppa
 
Økonomiansvarlig
 
Styremedlem
 
Styremedlem
 
På årsmøtet fikk vi en person som sa seg villig til å ta et styreverv i gruppa. Det er vi takknemlige for. Vi trenger imidlertid ytterligere minst tre personer inn i de ledige rollene.
 
I løpet av vinteren er det etablert et sportsutvalg bestående av Øistein Pettersen, Tor Bjørnar Olsen, Tom Roger Blomquist og Heide Åberg. Dette utvalget vil ha det daglige ansvaret for den sportslige satsningen i håndballgruppa. Styret vil derfor først og fremt ha ansvar for de administrative oppgaver og i tillegg setter de de økonomiske rammer for den sportslige satsningen i et tett samarbeid med sportsutvalget.
 
Vi ber derfor alle foreldre/foresatte, lagledere og andre som har et hjerte for håndballen i Skogstrand spesielt og i barne- og ungdomsaktiviteter generelt, om å ta ansvar og stille seg til disposisjon til å bidra til å utvikle håndballen i klubben. I tillegg til at dere vurderer dere selv inn i en rolle, så er vi også interessert i at dere kommer med forslag på personer som vi kan kontakte fra klubbens side.
 
Kontakt oss på e-postadresse: ssilag@online.no, eller på telefon 414 69 822 (Per Øystein Larsen)
 
Med vennlig hilsen
 
 
 
Per Øystein Larsen
 
Leder Skogstrand IL  
 

Sponsorer

Leverandør

Vår nye utsyrsleverandør fra 1 juni heter Torshov Sport og leverer Hummel sportstøy.

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift