Skogstrand IL

Politiattest

Politiattest

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest.

Søknad om politattest gjøres ved å klikke her

  
Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.
 
 
Innhenting på en-to-tre:
1: Søknaden om politiattest fylles ut av  den søknaden gjelder for og iav drettslaget. Den må undertegnes av Roger Eide (for idrettslaget) i tillegg til deg. Underskrevet må så leveres på politistasjonen/politiet.
2: Politiet sender attesten som ordinær post til den søknaden gjelder for. Den sendes ikke til idrettslaget.
3: Den søknaden gjelder for, skal framvise sin politiattest til Roger Eide eller Per Ø Larsen.
Skogstrand IL  skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn.
Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming
 
 

Hvordan få den fremvist ?

Du kan selv velge hvordan det gjøres, men en enkel metode er å sende en kopi på mail til ssilag@online.no. ) Kopi kan også legges i klubbens postkasse som er ved inngangen til klubbhuset.

Med vennlig hilsen
Styret i Skogstrand IL

 
 
 
 


 
(Skjema for søknad om politiattest finner du på siden til høyre!)

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift